stichting muziekOpleidingscentrum l'union


muziekopleiding Union

opleidingscentrum unionDe muziekopleiding voor blaas-, en slagwerkinstrumenten wordt verzorgd door Stichting Muziekopleiding L'Union.
In het opleidingscentrum, Bleijenhoek 57. Wekelijks
geven een 8-tal docenten instrumentale lessen aan de leerlingen.

De opleiding volgt het Nationaal Raamleerplan voor blaas- en slagwerkinstrumenten en leidt op voor erkende diploma's A t/m D.

Leerlingen krijgen jaarlijks individueel 36 lessen op hun instrument. De lessen voor startende leerlingen t/m diploma A zijn 20 minuten.
In de opleiding voor diploma B zijn de lessen 25 minuten. Voor diploma C en D zijn het lessen van 30 minuten.
Naast de les op het intrument maakt een theoriecursus en examen onderdeel uit van de opleiding.
De opleidingskosten zijn inclusief theoriecursus en examenkosten


Het globale opleidingstraject volgens het raamleerplan
zien er als volgt uit:

Slagwerk

Slagwerkers worden opgeleid tot all-round slagwerkers.
Tot diploma A gebeurd dit om een goede basis te leggen voor techniek en ritme, hoofdzakelijk op kleine trom en diverse effectinstrumenten.
Na het A diploma kan de leerling zich ook bekwamen in pauken, drums en melodisch slagwerk.

Opleidingskosten
De kosten voor de instrumentale opleiding voor het cursusjaar 2012-2013 bedragen:

Cursus A, 36 lessen van 20 minuten: € 610,-
Cursus B (blazers), 36 lessen van 25 minuten € 710,-
cursus B (slagwerk), 36 lessen van 30 minuten € 790,-
Cursus C/D (blazers) 36 lessen van 30 minuten € 790,-

 

<


 

De gemeente geeft middels de Uitvoeringsregeling individuele subidie, het zgn. rugzakje, subsidie op de cursuskosten.
Deze subsidie bedraagt de helft van de opleidingskosten met een maximum van € 370,-.
De subsidie is voor de individuele leerling en moet zelf, voor 1 juni, worden aangevraagd bij de gemeente Bladel.
Ouders/verzorgers krijgen nadat het gehele cursusgeld is voldaan het aanvraagformulier voor de subsidie en het bewijs van betaling via de stichting thuisgestuurd waarmee bij de gemeente de subsidie kan worden aangevraagd.

Bij de stichting Muziekopleiding L'Union kunnen de opleidingskosten indien gewenst in termijnen worden voldaan.
Betaling via automatische incasso kan in 1 keer (oktober).
in 3 keer (oktober, januari en maart) of in 6 termijnen (maandelijks van oktober t/m maart)

Leerlingen zijn voor het helevcursusjaar ingeschreven.
Bij tussentijds beeindigen van de opleiding blijft het gehele cursusgeld verschuldigd

 

Proeflessen

U kunt uw kind opgeven voor een gratis proefles op een instument. Deze lessen worden in juni gegeven.
Opgeven voor een proefles kan bij:
Resy Wouters, tel. 06-51211204
e-mail: resy@slushpuppie.nl
of Fons Vromans, tel. 0497-682282,
e-mail: avromans@xs4all.nl