Algemeen

 

Hieronder volgen nadere bijzonderheden voor muzikanten die aan het solistenconcours 2018 willen deelnemen.

 

1. UIT TE VOEREN WERKEN

De blaasmuzikanten en slagwerkers hebben een zeer ruime keuze uit een repertorium voor Solisten en Ensembles, gecategoriseerd per instrument(engroep). De betreffende repertoria vindt u op www.repertoireinformatiecentrum.nl.
Een muziekwerk dat niet voorkomt in een van de repertoria kan niet worden geaccepteerd.
Zie www.repertoireinformatiecentrum.nl voor meer informatie.

 

zie de met name de pagina:

https://www.repertoireinformatiecentrum.nl/nederlands/solisten-en-ensembles/repertoria-solisten-en-ensembles.htm

 

2. INDELING IN DIVISIES

Blazers en slagwerkers hebben een vrije keuze uit de geldende repertoria. Het gekozen muziekwerk is in het repertorium ingedeeld in een divisie en dat is tevens de divisie waarin men op zal treden. Het muziekwerk dient volledig (alle delen) uitgevoerd te worden.

  • jeugddivisie
  • 5e divisie 
  • 4e divisie 
  • 3e divisie 
  • 2e divisie 
  • 1e divisie 

3. JEUGDDIVISIE

In de jeugddivisie kunnen uitsluitend solisten en ensembles deelnemen die of waarvan alle leden tijdens de concoursdag de leeftijd van 13 jaar nog niet bereikt hebben.

 

4. BEOORDELING

De jury wordt benoemd door de BBM (Brabantse Bond voor Muziekverenigingen) en beoordeelt de blazers op:
1. muzikale uitvoering,
2. dynamiek en nuancering,
3. techniek en ritmiek,
4. klankgehalte
5. zuiverheid.

De slagwerkers worden beoordeeld op:
1. muzikale uitvoering,
2. dynamiek en nuancering,
3. techniek,
4. ritmiek,
5. klankgehalte; zuiverheid (alleen voor pauken)

 

5. PUNTEN EN PRIJZEN

Voor elk van de 5 rubrieken kan maximaal 10 punten worden gegeven. De totaalscore wordt met 2 vermenigvuldigd en is de einduitslag.

  • 60 t/m 69 punten:   3e prijs
  • 70 t/m 79 punten:   2e prijs
  • 80 t/m 89 punten:   1e prijs
  • 90 t/m 100 punten: 1e prijs met onderscheiding / lof

In elke divisie van beide secties wordt een beker toegekend aan de deelnemer met het hoogst aantal behaalde punten.

Daarnaast ontvangen deelnemers met een einduitslag van 83 punten of meer, bij hun diploma een uitnodiging voor deelname aan de Brabantse Kampioenswedstrijd in Berlicum.

 

6. SJEF VAN SAMBEECK WISSELTROFEE

De door het gemeentebestuur van Bladel beschikbaar gestelde Sjef van Sambeeck wisseltrofee wordt aan het einde van het concours uitgereikt aan de solist of het ensemble met het hoogste aantal punten in de eerste divisie; sectie blazers.

 

7. GEMEENTELIJKE WISSELTROFEE

De door het gemeentebestuur van Bladel beschikbaar gestelde Gemeentelijke wisseltrofee wordt aan het einde van het concours uitgereikt aan de solist of het ensemble met het hoogste aantal punten in de eerste divisie; sectie slagwerkers.

 

8. INTERNET

Alle deelnemers, het reglement en andere belangrijke informatie over het concours vindt u op het Internet.
De behaalde resultaten/uitslagen worden na het concours op onze internetsite gepubliceerd.
www.lunion.nl

 

9. WIJZE VAN INSCHRIJVING

Via onze website www.lunion.nl kunnen deelnemers zich onder het kopje ‘solistenconcours’ digitaal inschrijven.
Dit werkt snel en is gemakkelijk te gebruiken. U ontvangt vervolgens binnen een week uw inschrijvingsbevestiging per

e-mail.

 

10.INSCHRIJFGELDEN
Het voor 2017 vastgestelde inschrijfgeld bedraagt:


Solist

Duo

Trio

Kwartet

Overig

€ 21

€ 29

€ 36

€ 44

€ 51

 

Dit dient na inschrijving via deze website overgemaakt te worden naar:

IBAN-nummer NL18 RABO 0107 5994 06 t.n.v. penningmeester Harmonie L’Union.

Onder vermelding van: ‘inschrijfgeld Solistenconcours + je naam’.

 

10. SLUITINGSDATUM VAN INSCHRIJVING
Omdat wij de omvangrijke voorbereidingswerkzaamheden zoveel mogelijk willen spreiden, verzoeken wij u vriendelijk om uw inschrijving zo spoedig mogelijk in te dienen via het digitale inschrijfformulier op www.lunion.nl.


Inschrijfformulieren worden in volgorde van binnenkomst op ons concourssecretariaat in behandeling genomen.

Voor inlichtingen omtrent het reglement en deelname kunt u zich uiteraard steeds wenden tot onze concoursorganisatie.

We hopen u te mogen verwelkomen tijdens het solistenconcours, waarbij deze jubileumeditie een speciaal en feestelijk tintje zal krijgen.

 

Concoursorganisatie:

Mirthe Craens

Lieke van de Weijer

Ineke Wijnen

solistenconcours@lunion.nl