reglement solistenconcours

Per 1-1-2018 is ook het volgende reglement voor de sector blaasmuziek van kracht zie onderstaande links:

 

solisten ensembles blazers

slagerwerkers